1365060.jpg

Hyydytetty mustikka-vanilijajukurtti kakku